Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Abstract
Ujęcie problemu bezpieczeństwa ze stanowiska filozoficznego nie może też obyć się bez odniesienia do przeszłości, a więc do myśli klasyków filozofii, w której występowało zagadnienie tak czy inaczej pojętego bezpieczeństwa. W filozofii czas funkcjonuje na trochę innych zasadach niż w nauce. Poglądy filozofów dotyczące dobra i zła, ludzkich powinności, wartości czy sztuki dobrego życia w wielu przypadkach nie ulegają przedawnieniu. Filozofia jest więc nieodłączna od filozofii, także wtedy, gdy podejmuje się zagadnienie bezpieczeństwa. Celem publikacji jest, po pierwsze, zarysowanie ogólnych poglądów filozofów, po drugie wyeksponowanie tych poglądów z poglądami dotyczącymi różnie rozumianego bezpieczeństwa, po trzecie pokazanie wartości bezpieczeństwa personalnego jako nieodłącznej kategorii od bezpieczeństwa strukturalnego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection