Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską

Abstract
W artykule poruszono problematykę przedsiębiorczości w Polsce i państwach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny przedstawiono uwarunkowania polityczne międzynarodowej wymiany gospodarczej w Unii Europejskiej. Następnie nakreślono sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnianie pracowników na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy te umożliwiają właściwe ustosunkowanie się do nich oraz znalezienie form ich stosowania na terytorium Polski, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

The article features the issues of entrepreneurship in Poland and the European Union, one of which is the political aspect of the international economic exchange within the EU presented in a synthetical way. Simultanuously, the article shows the methods of conducting business activity and empoying workers in the EU. The clarity of the regulations facilitates the assumption of the appropriate attitude towards them and allow for their implementation in Poland after the country becomes a full-fledged member of the EU. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 671, Kraków 2005, s. 63-72
Belongs to collection