Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej

Abstract
Środki masowego przekazu są obecnie dominującym źródłem wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia, zatem programowane interwencje edukacyjne w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia nie mogą się ograniczać tylko i wyłącznie do działań w środowisku szkolnym dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest ukazanie walorów edukacyjnych mediów społecznościowych jako atrakcyjnego kanału przekazu informacji, alternatywnej formy kształcenia i wychowania w dziedzinie promowania zdrowego stylu życia, a także ograniczeń i zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich wykorzystywania. W ostatnich latach można zaobserwować rosnący potencjał mediów społecznościowych w promocji zdrowia, niemniej w dziedzinie intencjonalnej działalności edukacyjnej nie jest on w pełni wykorzystany. Internetowe portale społecznościowe mogą skutecznie kształtować postawy prozdrowotne poprzez swój interaktywny charakter, między innymi współuczestnictwo w wymianie poglądów, doświadczeń, pomysłów, tworzeniu treści. Funkcjonalna różnorodność, multimedialność, brak barier czasowych i przestrzennych tworzą całkowicie odmienny od tradycyjnego, znacznie bardziej przyjazny młodzieży, a zatem skuteczny model edukacji. Mając na uwadze zasięg internetu i jego ciągle rozwijające się funkcjonalności oraz coraz bardziej mobilny dostęp, potrzebne wydaje się stworzenie nowych metodycznych rozwiązań celem wykorzystania potencjału nowych technologii i wirtualnej przestrzeni do skutecznej edukacji zdrowotnej.
Description
Keywords
Citation
P. Nowak, M. Chalimoniuk-Nowak, Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej, [w:] Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, red. A. Wolska-Adamczyk, WSIiZ, Warszawa 2015, s.35-45
Belongs to collection