Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną

Abstract
Artykuł przedstawia problematykę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, które w swojej działalności mogą i powinny dostrzegać szanse w zakresie wykorzystania informacji otrzymywanej przy pomocy informatycznych rozwiązań. Stało się możliwe w momencie szerokiego dostępu do techniki komputerowej i specjalnie tworzonych programów dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Przykładem takiego działania jest tworzenie systemów informatycznych dla hoteli i sieci gastronomicznych, które ostatnio stały się narzędziami zarządzania informacjami i znacząco przyczyniają się do wspomagania decyzji. Autor artykułu kompleksowo opisuje możliwości praktycznego zastosowania rozwiązań informatycznych w praktyce hotelarsko – gastronomicznej na przykładzie wybranego systemu, a w swej konkluzji stawia tezę, że kompleksowe wyposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia i programy informatyczne umożliwia jego sprawne funkcjonowanie oraz zajęcie konkurencyjnej pozycji na rynku tych usług.

The article focuses on the issue of business activity of Polish companies which can if not should recognize the advantage of information systems and the significance of their application to acquiring information in business. The use of information systems is possible at a very convenient moment when both computer technology and programs designed for each type of business activity are widely accessible. Creating information systems for hospitality and gastronomic businesses might serve as an example of the application of information systems which, thus, have become part of information management and a decision support system. The author of this article presents the practical implementation of information technology in hospitality and gastronomic businesses and claims that information programs employed in a given company enhance its operational activity and secure this company a high position on the market in the area of its activity. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K. Firlej, 6. Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną, [w:] Stabryła A., Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krynica 2004, s. 179-186.
Belongs to collection