Józef Struś (1510-1568) jako prekursor współczesnej wiedzy o układzie krążenia w 500. rocznicę jego urodzin

Abstract
Józef Struś (1510-1568) był jednym z najsławniejszych lekarzy europejskiego renesansu. Stał się szczególnie znany z powodu biegłości w zakresie krytycznej analizy dzieł Galena oraz badań nad układem krążenia. Dostrzegał zależności pomiędzy tętnem, pracą serca oraz przemianami metabolicznymi. Struś jest pierwszym naukowcem w dziejach medycyny europejskiej, który przedstawił tętno w formie diagramów oraz zastosował w praktyce ideę wykrywacza kłamstw.

Józef Struś (1510-1568) was one o f the most famous physicians o f the European Renaissance. He became famous for his critical analysis of Galen’s works and his own research on blood circulation. He saw relationships between the pulse, heartbeat and the metabolism o f the body. Struś was the first scientist in the history o f European medicine to present the pulse in a diagram form and introduce the idea of a polygraph in practice.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection