1911 — An Ophthalmologist Won the Nobel Price: Allvar Gullstrand, Surgeon, Mathematician and Creative Inventor

Abstract
Allvar Gullstrand (1862-1930) provided outstanding contribution to theoretical optics as well as carried out fundamental research on the mathematical and physical properties of the human eye. Furthermore he invented several important devices used in ophthalmology, e.g. the slit lamp. Gullstrand’s research offered detailed scientific facts o f the eye as well as he invented several diagnostic devices for ophthalmology which further developments are still the standard diagnostic tools in ophthalmology today. ^ e information which is provided by the “Gullstrand eye” and “Gullstrand Formula” is still regarded as Gold Standard. This article is to honour Gullstrand’s life and contribution to ophthalmology and science due to the 100th anniversary of receiving the Nobel Prize in 2011.

Allvar Gullstrand (1862-1930) wniósł niezwykły wkład w rozwój teoretycznej optyki, jak również wykonał podstawowe badania nad matematycznymi i fizycznymi właściwościami oka ludzkiego. Wynalazł m.in. lampę szczelinową. Badania Gullstranda wzbogaciły wiedzę na temat budowy oka o liczne naukowo potwierdzone dane. Naukowiec wynalazł wiele diagnostycznych urządzeń dla okulistyki, które po unowocześnieniach są nadal podstawowymi urządzeniami diagnostycznymi we współczesnej okulistyce. Informacje zawarte w „Gullstrand eye” i w „Gullstrand formula” są nadal uważane za złoty standard. Artykuł ten powstał w celu uhonorowania życia Gullstranda i jego wkładu w rozwój okulistyki i nauki w setną rocznicę zdobycia Nagrody Nobla, przypadającą w 2011 roku.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection