Historia, stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiego prawa antymonopolowego

Abstract
Prawo antymonopolowe to relatywnie nowy dział publicznego prawa gospodarczego. Wydaje się jednak, że pomimo swojej względnie krótkiej historii stało się ono nieodzowną częścią tego prawa oraz jedną z podstawowych gwarancji wolności gospodarczej w Polsce. Prawo antymonopolowe w Polsce w pełni rozwinęło się dopiero po 1989 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie było ustawodawstwa antymonopolowego. Z takimi przepisami można się bowiem było spotkać zarówno w Polsce międzywojennej, jak i pod koniec istnienia PRL. Przedmiotem artykułu jest omówienie najważniejszych etapów w rozwoju polskiego prawa antymonopolowego oraz analiza jego stanu obecnego oraz możliwych kierunków zmian. Tytuł artykułu odzwierciedla sekwencję prezentacji zagadnień.
Description
Keywords
Citation
Mateusz Błachucki, Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju polskiego prawa antymonopolowego [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska (red.), UŚ, GWSH, Katowice 2013.
Belongs to collection