Znak, kontemplacja, impresja (wokół cykli „butelka lejdejska”, „haiku” i „morskie tercyny” Janusza Stanisława Pasierba)

Abstract
Doświadczenia wynikające ze zderzenia dwóch krańcowo odmiennych kultur stanowią interesujący przedmiot analizy. W pewien szczególny sposób tekst staje się wyznacznikiem granic pomiędzy tym, co niezaprzeczalnie wschodnie a tym, czym posługuje się kultura Zachodu. Podobna konfrontacja odbywa się zresztą zarówno w planie formalnym, jak i treściowym - w zakresie semantyki, motywów oraz symboliki. Zachodzić tu mogą dwa procesy: pierwszy, polegający na rozdzielnym lub wybiórczym korzystaniu z osiągnięć stylistyczno-semantycznych kultur oraz drugi, oparty o wzajemne współgranie, niezwykłą kompilację elementów wywiedzionych z tradycji Wschodu i Zachodu.Poddane analizie trzy cykle poetyckie Janusza Stanisława Pasierba: "haiku", "morskie tercyny" i "butelka lejdejska" stanowią przykład niezwykle interesującego rozwiązania artystycznego w obrębie realizacji haiku
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection