Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP

Abstract
Analiza działalności przedsiębiorstwa (ryzyko wpływu na jego działalność i dotychczasowe wyniki) i rachunek ekonomiczny powinny być determinantami skali rozwiązań ograniczających ryzyko w przedsięwzięciach podejmowanych przez przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem w MSP powinno być uproszczone w stosunku do procedur stosowanych w dużych przedsiębiorstwach. Powinno koncentrować się na stosowaniu ubezpieczeń i działań prewencyjnych. Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w przypadku MSP sprowadza się do wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw i postaw przedsiębiorczych. Artykuł ma na celu podkreślenie roli ubezpieczeń dla sektora MSP w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie postaw przedsiębiorców korzystających z ochrony ubezpieczeniowej.
Description
analiza literatury oraz wyniki badań
Keywords
Citation
Mikulska Aniela: Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP; w: Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu/ ed. Błażej Prusak Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2012, s.57-67