Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Abstract
Badania MSP dotyczą wielu aspektów ich działalności, zawsze jednak odnoszą się do postaw i potencjału intelektualnego ich właścicieli. Popyt na ubezpieczenia jest przejawem odczuwania przez właścicieli MSP potrzeby ubezpieczenia oraz gotowości zabezpieczenia najbardziej prawdopodobnych dla prowadzonej działalności ryzyk.Świadomość jest cechą nabytą, kategorią intelektualną, związaną z zasobami oraz sprawnością umysłu, jest również pochodną świadomości społecznej i ekonomicznej. Jej podnoszenie jest możliwe tylko przy uruchomieniu wielu płaszczyzn oddziaływania
Description
z danych makro
Keywords
Citation
Mikulska Aniela: Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach.// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. - T. 6, Gdańsk 2007, s. 179-186
Belongs to collection