Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu

Abstract
Zaprezentowana w monografii projekcja „Podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku” jest wynikiem badań naukowych wykonanych w ramach projektu badawczego „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. Autorzy, opierając się na empirii oraz na wynikach licznych procedur badawczych i analiz syntetycznych, zaproponowali w pracy cele strategiczne oraz kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim.
Description
Keywords
Citation
J. Nazarko (red.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013
Belongs to collection