Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim

Abstract
W monografii przedstawiono przebieg i rezultaty analizy strukturalnej w zakresie identyfikacji i klasyfikacji czynników kluczowych wpływających na rozwój nanotechnologii w województwie podlaskim, wykonanej w ramach projektu badawczego Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii.
Description
Keywords
Citation
Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, red. nauk. J. Nazarko, H. Wnorowski, A. Kononiuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011
Belongs to collection