Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego

Abstract
Description
Keywords
Citation
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, red. nauk. J. Ejdys, K. Halicka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013
Belongs to collection