Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej: przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy

Abstract
Z zawartych w niniejszym rozdziale danych, z analizy sytuacji, która występuje w RFN oraz na Łotwie, wynika, że obie kultury cechuje indywidualizm. W obu przypadkach rodzinie przypisuje się ważną rolę, jednak nie wpływa to na ilość i jakość zawieranych małżeństw. Zwiększa się liczba dzieci wychowywanych poza małżeństwem, w obu państwach jest to znacząca tendencja. Dynamicznie zachodzące zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym toczącym się w obu państwach, z taką różnicą, iż w łotewskiej przestrzeni publicznej nie dostrzega się części omówionych w rozdziale modeli rodziny. Dotyczy to w szczególności związków jednopłciowych, które cieszą się tolerancją w Niemczech. Na Łotwie zgody na nie nie ma, są więc ignorowane i nie występują w uregulowaniach wprowadzanych przez państwo.
Description
Keywords
Citation
Kamińska-Moczyło, Katarzyna. "Zmiany zachodzące w modelach rodziny w wybranych państwach Unii Europejskiej: przykład Republiki Federalnej Niemiec i Łotwy", Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, red. M. Kubiak: 83.