Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk

Abstract
„Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk” to piąta publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, która powstała w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Projekt ten finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2012-2015, zaś wykonawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Asseco Poland SA. Publikacja przedstawia wyniki badań zespołu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego uzyskane podczas realizacji projektu. „Publikację rekomenduję osobom, które ze względu na pełnione funkcje zajmują się bezpieczeństwem lub działają na jego rzecz. Wielu liderów i menadżerów znajdzie w tym opracowaniu zarówno praktyczne wskazówki do poszukiwań, jak i rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia mechanizmu bezpieczeństwa lub instytucji działającej na rzecz dobra publicznego w ramach działań dla bezpieczeństwa: ludności, środowiska lub mienia, bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa i kraju”. (z recenzji st. bryg. mgr. inż. Dariusza Marczyńskiego Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności)
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection