Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych

Abstract
Zasadniczy problem badawczy rozprawy zawiera się w analizie możliwości wykorzystania koncepcji produktywności do wartościowania i porównywania dorobku jednostek naukowych oraz zastosowanie tej koncepcji w zarządzaniu organizacją i finansowaniem badań naukowych.
Description
Keywords
Citation
J. Jakuszewicz, Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015 (niepublikowana)