Przebieg kryzysu gospodarczego w wymiarze cyklu życia

Abstract
Kryzys gospodarczy jest zjawiskiem żywiołowym i bardzo złożonym, generującym procesy zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym powodując nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu gospodarek. Jego dynamika natomiast jest bardziej złożona od opisu w ramach przebiegu cyklu koniunkturalnego, nie jest jednolita i pozwala wydzielić charakterystyczne etapy składające się na cykl życia kryzysu.
Description
Keywords
Citation