Kształtowanie autonomii - osiąganie niezależności

Abstract
Tekst został poświęcony kształtowaniu autonomii osób niepełnosprawnych. Przedstawia i charakteryzuje różne wymiary autonomii oraz omawia warunki i wyznaczniki jej rozwoju. Odnosi się również do problematyki związanej z jakością życia i porusza kwestie społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zasobów osobistych oraz ich znaczenia w życiu codziennym

The following text is dedicated to the issue of shaping the autonomy of people with disabilities. It presents and characterizes the different dimensions of autonomy and discusses conditions and determinants of its development. It also refers to issues related to the quality of life and discusses the issues of social functioning of the disabled people, including personal resources and their importance in everyday life
Description
Keywords
Citation
Joanna Skibska: Kształtowanie autonomii – osiąganie zależności. [w:] R. Kijak red.: Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości. IMPULS, Kraków 2012, s. 73-92.
Belongs to collection