Znajomość krajoznawczych walorów turystycznych swojej małej ojczyzny wśród studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem studentów pochodzących ze Szczecina

Abstract
Among the inhabitants of Western Pomerania region there is noticed a pro¬blem of low identification and lack of connection with the place of birth. Although their regional identity is barely formed. System of education serves a significant role in shaping regional awareness of children and youth. Future teachers and tourism animators need to be prepared to that role. It was presumed that knowledge about homeland's touring attractions is an important indicator of regional identity. In that connection it was attempted to state the regional identity of physical education and tourism and recreation students of Faculty of Physical Culture and Health Promotion. It was assumed that the familiarity with touring attractions in home places is very low. It was also stated that the identifi¬cation of floral attractions of own region is extremely unsatisfactory among the students. To sum up, it is postulated to lay a stress on incorporating development of geographic - touristic areas perception in curricula.
Description
Keywords
Citation
Tarnowski M., Łubkowska W. Znajomość krajoznawczych walorów turystycznych swojej małej ojczyzny wśród studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem studentów pochodzących ze Szczecina. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2011; 16: 233-244.
Belongs to collection