Terminologiczne i metodologiczne problemy prognozowania zjawisk katastroficznych na poziomie regionalnym

Abstract
W rozdziale, przedstawiono analizę krytyczną metod i środków minimalizacji skutków pojawiania się katastrof o charakterze regionalnym. Omówiono najważniejsze przyczyny stałego wzrostu liczby katastrof oraz wielkości ich negatywnych skutków, wskazując na coraz częstszy ponadnarodowy charakter tych zjawisk. Porównano podejścia wykorzystywane do walki z katastrofami, określając przyczyny zauważalnej dominacji likwidacji skutków nad przeciwdziałaniem ich występowaniu, dokonano analizy chaosu terminologicznego panującego w badaniach, zaproponowano sposoby uporządkowania pojęć. Omówiono i sklasyfikowano metody prognozowania katastrof, przypisując każdej z nich konkretny obszar zastosowań. Zaproponowano tematy badawcze, na których powinna skoncentrować się współczesna nauka.
Description
Keywords
Citation