Metody i środki niskokosztowej modernizacji systemu zaopatrzenia gminy w wodę

Abstract
W rozdziale, przedstawiono podstawowe komponenty systemów zaopatrzenia w wodę oraz metody automatyzacji ich funkcjonowania. Zaprezentowano sposoby modernizacji sprzętu wykorzystywanego w procesach pozyskiwania i dystrybucji wody, oparte na zastosowaniu rozproszonych systemów pomiarowych. Zaproponowano rozwiązania techniczne, których cechą szczególną jest niski koszt realizacji.
Description
Rozdział trzeci w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation