Przyczyny i skutki wykluczenia cyfrowego w środowisku wiejskim Podkarpacia

Abstract
Niniejszy rozdział jest analizą przyczyn i skutków, wyższego od średniej krajowej, poziomu wykluczenia cyfrowego na obszarze województwa podkarpackiego. Badania autorów diagnozują ponadprzeciętne zainteresowanie mieszkańców dostępem do Internetu oraz wskazują główny powód wykluczenia, którym jest brak niezbędnej wiedzy i umiejętności. Z przeprowadzonych badań wynika również umiarkowany wpływ wykluczenia cyfrowego na podstawowe charakterystyki życia społeczno-gospodarczego. Publikację kończą propozycje działań zmniejszających poziom wykluczenia na obszarze województwa. Rozdział jest adresowany do osób zajmujących się społeczeństwem informacyjnym i rozwojem regionalnym.
Description
Rozdział czwarty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation