Metodyka i metodologia budowy regionalnej infrastruktury informacyjnej

Abstract
Tematem rozdziału jest analiza metodyki i metodologii budowy regionalnych systemów informacyjnych. Praca rozpoczyna się od określenia wzajemnych relacji pomiędzy krajowym i regionalnymi systemami informacyjnymi. Następnie, sklasyfikowano zadania stojące przed systemami tej klasy oraz przedstawiono trzy alternatywne scenariusze ich budowy i wdrożenia. Dalej, omówiono architekturę funkcjonalną systemów oraz koszty poszczególnych etapów ich cyklu życia. Rozdział jest adresowany do osób zajmujących się wdrażaniem systemów informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Description
Rozdział szósty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation