Occupational therapy for older adults

Abstract
Occupational therapy, in a traditional meaning, plays a specific role in social and vocational rehabilitation of the disabled. Presently, the dynamic changes in this area can be observed: the roles and the meaning of this profession is being enriched by wide aspect of prophylaxis, support, education, new objectives in the health care and promotion of social participation among various groups of clients. The catalogue of professional roles that provide a space for the activity of an occupational therapist is developing; it includes such roles as of a clinician, counselor, coworker, tutor, educator as well as ergonomist. Today, occupational therapy is a complex intervention that is focused on enabling different groups of beneficiaries (clients) to reach satisfactory level of functioning and participation at social and vocational life. An important group of these clients are the elderly. The profession of occupational therapist provides wide range of possibilities to work with this group of people, both in supporting them in sickness and in organizing their free time, education, facilitating, strengthening and maintaining their participation at social life.

Ergoterapie ve svém tradičním pojetí, má specifické místo v rámci sociální a pracovní rehabilitace postižených. V současnosti můžeme sledovat mnoho dynamických změn v dané oblasti, které se týkají především rozšíření působnosti terapie, a to v rámci prevence, podpory, vzdělávání, zdravotní péče a propagace u různých skupin klientů. Role a pracovní náplň ergoterapeuta se výrazně rošířila, a zahrnuje nyní práci klinického pracovníka, poradce, spolupracovníka, vedoucího a školitele. Ergoterapie se zaměřuje na to, aby nejrůznějším skupinám klientů umožnila dosáhnout uspokojivého stupně fungování a podílení se na společenském a profesním životě. Významnou terapeutickou skupinou se v současnosti stávají senioři. Terapeut má možnost podporovat klienta při nepříznivých stavech nemoci, stejně tak jako pomáhat mu v organizování jeho volného času, vzdělávání, zachovávání a posilování jeho společenského statutu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection