Badanie efektywności ataków socjotechnicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Abstract
W rozdziale przedstawiono analizę podatności na ataki socjotechniczne w lokalnej siedzibie samorządu terytorialnego. Autorzy rozpoczynają rozdział od wprowadzenia w zagadnienia związane z socjotechniką i ich wpływ na bezpieczeństwo informacyjne. W kolejnych paragrafach zaprezentowano metodykę badań określenia podatności na ataki socjotechniczne. Badania bazują na testach penetracyjnych i ankiecie, w której poruszono problemy bezpieczeństwa informacji na poziomie zarówno podstawowym jak i bardziej rozbudowanym. Wyniki ankiety dały podstawy do zbudowania przybliżonych profili ankietowanych wraz z poziomem ich podatności na określone zagrożenia socjotechniczne. W celu porównania wyników, przeprowadzono również badania na innej grupie użytkowników. Ze względów bezpieczeństwa ankieta oraz jej bezpośrednie wyniki nie będą ujawniane.
Description
Rozdział czternasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation