Czy produkcja informacyjna może być szansą dla Podkarpacia?

Abstract
W prezentowanym rozdziale, autorzy określili podstawowe filary rozwoju województwa podkarpackiego. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań, zaproponowano, aby obok turystyki, rolnictwa ekologicznego oraz przemysłu lotniczego, filarem takim była produkcja informacyjna, pozwalająca zachować niepowtarzalne walory środowiskowe województwa. Przedstawiono jej wady i zalety na tle innych kluczowych gałęzi gospodarki, omówiono najważniejsze bariery jej rozwoju. Wyniki badań poparto danymi statystycznymi, pochodzącymi zarówno z Głównego Urzędu Statystycznego, jak również opracowań autorów. Rozdział adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych efektywnym rozwojem województwa Podkarpackiego.
Description
Rozdział piętnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation