Grafowe reprezentacje obiektów technicznych

Abstract
Tematem rozdziału są metody opisu obiektów technicznych, bazujące na wykorzystaniu teorii grafów. Autorzy koncentrują się na dostosowaniu rodzaju wykorzystywanego modelu do charakterystyk obiektu oraz procesu modelowania. Dla obiektów z niezależną strukturą, oprócz klasycznego przedstawienia grafu, zaproponowano zastosowanie krawędziowego i wierzchołkowo-krawędziowego sposobu ich zapisu. Dla obiektów ze współdzielonymi elementami, zasugerowano wykorzystanie pochodnych grafów PBL. Dla każdego typu reprezentacji określono obszar jego wykorzystania. Rozdział jest adresowany do osób zajmujących się bezpieczeństwem obiektów technicznych.
Description
Rozdział szesnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation