Jedno- i wielokryterialne minimalne ścieżki w obiektach technicznych

Abstract
W rozdziale opisano badania dotyczące metod efektywnego poszukiwania najkrótszych ścieżek w grafie-modelu obiektu technicznego. Na wstępie wprowadzono formalne definicje analizowanych obiektów oraz zdefiniowano kryteria oceny przydatności konkretnej metody do konkretnych zastosowań. Dalej, dokonano szczegółowej analizy większości znanych metod, wskazując jednocześnie obszary ich efektywnego wykorzystania. Następnie, wskazano na celowość wielokryterialnego wyszukiwania minimalnych ścieżek w odniesieniu do obiektów technicznych oraz przedstawiono opracowane metody ich budowy.
Description
Rozdział siedemnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation