Minimalizacja złożoności pamięciowej grafowych modeli obiektów technicznych

Abstract
W rozdziale przedstawiono oryginalną metodę efektywnego zapisu struktury grafowego modelu złożonego obiektu technicznego. Metoda polega na osadzaniu dowolnego grafu w sieci de Bruijna i wykorzystuje właściwości grafów przecięć kodowych. Metoda znacznie ogranicza złożoność pamięciową zadań modelowania, bez zauważalnego pogorszenia ich złożoności czasowej. Rozdział jest przeznaczony dla osób zajmujących się projektowaniem złożonych obiektów technicznych, w szczególności sieci teleinformatycznych.
Description
Rozdział dziewiętnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Keywords
Citation