Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok

Abstract
Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 r.: pszenica i żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, żywiec wieprzowy. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych w 2013 r. Pojęcie modelu i wybrane zagadnienia prognozowania. Metoda projekcji dochodów z produktów rolniczych. Projekcja do 2020 roku kosztów produkcji oraz wyników ekonomicznych wybranych produktów rolniczych: pszenica i żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe. Analiza empiryczna zmian cen skupu pszenicy, żyta, jęczmienia, żywca wieprzowego w latach 2001-2014.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 105
Keywords
Citation
Belongs to collection