Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Abstract
Znaczenie instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rolnictwa. Cechy ekonomiczne gospodarstw wdrażających różne formy zrównoważonego rolnictwa. Ocena znaczenia instytucji w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Instytucjonalne uwarunkowania wdrażania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Znaczenie instytucji w kształtowaniu ładu przestrzennego w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Ład przestrzenny w polityce samorządu gminnego. Rola urbanisty w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów wiejskich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 131
Keywords
Citation
Belongs to collection