Polish food industry in 2008-2013

Abstract
W zakresie popytu na wyroby handlu zagranicznego, podaży surowców, cen, wielkości produkcji, efektywności, sytuacji finansowej, struktury podmiotowej oraz odniesienia do innych krajów UE, scharakteryzowano następujące gałęzie przemysłu spożywczego: mięsny i drobiarski, mleczarski, rybny, młynarski, cukrowniczy, olejarski, owocowo-warzywny, ziemniaczany, piekarski, cukierniczy, paszowy, napojów alkoholowych, tytoniowy.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 117.1
Keywords
Citation
Belongs to collection