Wybrane problemy rolnictwa światowego

Abstract
Przed światowym rolnictwem stoją problemy związane z: presją demograficzną, zmianą diety i wzorców konsumpcji, zmianą klimatu, zużyciem energii, emisją gazów cieplarnianych, niestabilnym wzrostem gospodarczym, rosnącym zadłużeniem publicznym, presją deflacyjną, pogłębiającym się zróżnicowaniem dochodowym, fragmentacją handlu światowego, powrotem geopolityki. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebne są skoordynowane i konsekwentne działania po stronie popytu i podaży na rynkach rolno-żywnościowych, poprawa efektywności wykorzystania zasobów, inwestycje w badania i wdrożenia, zmniejszenie strat w łańcuchach żywnościowych.
Description
Keywords
Citation
Kulawik J.: Wybrane problemy rolnictwa światowego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2015, nr 3, s. 19-47.
Belongs to collection