Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego

Abstract
Celem artykułu była analiza wysokości stawek podatku od nieruchomości w części odnoszącej się do nieruchomości gruntowych. Analizie poddano małe miasta województwa pomorskiego, które są gminami miejskimi. Zakres czasowy badań stanowiły lata 2010-2012. Otrzymane wyniki doprowadziły do wniosków, że stawki podatkowe nie są traktowane jako czynnik konkurencyjności miast. Pełnią funkcję fiskalną, ich zadaniem jest gromadzenie dochodów budżetowych. Średnie stawki podatku w odniesieniu do gruntów wykorzystanych pod działalność gospodarczą wyniosły 90% maksymalnej wartości, w innych przypadkach – 70%.
Description
Keywords
małe miasta pomorskiego  funkcja fiskalna podatku od nieruchomości  nieruchomości gruntowe  stawki podatkowe podatku od nieruchomości  konstrukcja podatku od nieruchomości  gospodarka gruntami  małe miasta  gminy miejskie województwa pomorskiego  województwo pomorskie  podatek od nieruchomości
Citation
Belongs to collection