Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza

Abstract
Celem tego opracowania jest pokazanie różnych wymiarów przestrzennego zróżnicowania zjawiska deprywacji w Polsce na poziomie lokalnym. W celu przeprowadzenia takiej analizy stworzono Powiatowy Indeks Deprywacji (PID). W tekście omawiane są przykłady podobnych wskaźników wypracowanych w innych krajach, dobór poziomu przestrzennego analizy oraz wskaźników wchodzących w skład indeksu syntetycznego oraz sposób jego konstrukcji. Najobszerniejsza część opracowania poświęcona została przedstawieniu zróżnicowania przestrzennego zjawiska deprywacji w Polsce na podstawie opracowanego indeksu syntetycznego i wskaźników cząstkowych. Przeanalizowano również zmiany zagrożenia powiatów deprywacją w okresie 2002-2013, a także przedstawiono jakościową prognozę zmian zagrożenia powiatów deprywacją w długim okresie.
Description
Keywords
Citation
Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2015) Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza. Raporty i analizy EUROREG 7/2015, ss. 67.
Belongs to collection