Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego

Abstract
Publikacja stanowi długo oczekiwaną propozycję uporządkowania sfery zarządzania kryzysowego, zarówno w wymiarze formalnym, organizacyjnym oraz teoretycznym. Niewątpliwą wartością publikacji jest oparcie wypracowanych rekomendacji o wyniki badań naukowych, co zwiększa znaczenie rekomendacji i nadaje im obiektywny charakter. Publikację rekomenduję przede wszystkim osobom realizującym zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Wyrażam również nadzieję, że będzie ona przedmiotem analiz i inspiracją dla naukowców, ekspertów, praktyków oraz przede wszystkim osób decydujących o architekturze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Z recenzji dr. Sławomira Górskiego Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection