Współczesne rozumienie asymilacji imigrantów w społeczeństwie amerykańskim

Abstract
Jest wiele konceptualizacji przeobrażeń kulturowych, jakie imigranci przechodzą w społeczeństwie kraju przyjmującego. Wśród pojęć używanych do opisu przemian kulturowych imigrantów można wyróżnić: „asymilację”, „integrację” czy też „dostosowanie się do życia w społeczeństwie wielokulturowym”. Relacje pomiędzy poszczególnymi pojęciami opisującymi przeobrażenia kulturowe niejednokrotnie są dosyć skomplikowane, co szczególnie jest widoczne w przypadku pojęć „asymilacja” i „integracja”. W jednych modelach pojęcia te są przeciwstawiane sobie, a w innych stosowane zamiennie. Według Johna Berry’ego zarówno asymilacja, jak i integracja są odmianami „akulturacji”. Berry zaproponował rozróżnienie tych pojęć na płaszczyźnie wyznaczonej przez dwa bieguny: z jednej strony zachowanie tożsamości kulturowej imigranta, a z drugiej strony przyjęcie przez niego tożsamości kulturowej społeczeństwa, którego ma stać się członkiem. Integracja występuje w sytuacji, kiedy imigrant nawiązuje kontakty z członkami innych grup w społeczeństwie przyjmującym i uczestniczy w życiu tego społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu części swojej tożsamości kulturowej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection