Wykorzystanie stron w serwisie Facebook przez polskie dzienniki regionalne

Abstract
Przeprowadzone badania ukazują liczbowe cechy komunikacji prowadzonej przez redakcje polskich płatnych gazet regionalnych za pośrednictwem serwisu Facebook. Jako okres analizy przyjęto pierwszy kwartał 2014 r. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: ogólnym i szczegółowym. W części ogólnej analizie poddano 28 stron i uwzględniono liczby: fanów, wpisów, komentarzy, aktywności „lubię to”. W części szczegółowej zbadano 187 najbardziej angażujących wpisów pod kątem: zasięgu geograficznego, typu wypowiedzi dziennikarskiej, tematyki, nacechowania emocjonalnego, rodzaju bohatera. W zakresie teoretycznym stworzono obraz obecności gazet regionalnych w serwisie Facebook, zarówno statystycznie dla całej grupy tytułów prasowych, jak i szczegółowo dla każdej marki osobno. Pod kątem praktycznym wskazano na najbardziej angażujące cechy publikacji w mediach społecznościowych.

This study examined communication of editorial Polish paid regional newspapers via Facebook. The period of analysis was the first quarter of 2014. Research was conducted in two parts: general and specific. In the general section 28 pages was studied (indicators: fans, posts, comments, “like”). In specific section 187 posts was studied (indicators: geographical scope, type of journalistic expression, subject, kind of emotion, kind of type of character in article). The theoretical result of the research is detailed image of the contemporary communication of regional newspapers on Facebook, both statistically for the whole group newspapers, as well separately for each brand. Practically results of research give an answer, which features of articles on newspapers Facebook pages are the most engaging.
Description
Keywords
Citation
Flasinski, K. (2014). Wykorzystanie stron w serwisie Facebook przez polskie dzienniki regionalne. W: R. Rozbicka, A. Staniszewski (red.), Prasa w dobie nowych mediów (s. 121-135). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Belongs to collection