Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Abstract
Rozdział ten prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Podstawowe problemy badawcze w nim poruszane dotyczą opinii respondentów na temat przełożenia efektów różnych form edukacji realizowanej w trakcie studiów na rozwój zawodowy i spostrzegania pracy zawodowej jako możliwości realizacji kształcenia formalnego i nieformalnego. Przeprowadzona analiza danych pozwala dostrzec pozytywną korelację pomiędzy wieloma zmiennymi oraz podkreślić szczególną rolę kształcenia nieformalnego.
Description
Keywords
Citation