Zaangażowanie międzynarodowych instytucji parlamentarnych z Europy Północnej we współpracę w regionie Arktyki

Abstract
Description
Citation
Zaangażowanie międzynarodowych instytucji parlamentarnych z Europy Północnej we współpracę w regionie Arktyki, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tom II, Ł. Fijałkowski, E. Stadműller (red.), PTSM, Wydawnictow Rambler, Warszawa 2015, s. 139-159.
Belongs to collection