Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży

Abstract
Książka Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży to teoretyczno-empiryczna monografia naukowa stanowiąca przyczynek do badań nad kształtowaniem się społecznych struktur i instytucji w społeczności lokalnej z perspektywy socjologii kulturowej. Punktem wyjścia dla naszych analiz, inspirowanych głównie koncepcjami Pierre’a Bourdieu, jest właśnie szeroko rozumiana kultura (podejście, które można lapidarnie wyrazić jako badanie znaczeń ujawniających się w praktykach).
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection