Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2010 roku

Abstract
Celem tekstu jest ukazanie typów i zaprezentowanie cech wizerunków kandydatów na urząd Prezydenta RP w kampanii 2010 roku. Kampanii, która była wyjątkowa z wielu powodów. Przedstawienie autoprezentacyjnych sposobów kreowania wizerunku (na przykładzie spotów kandydatów zamieszczonych na ich stronach internetowych) pozwoli ukazać główne strategie wyborcze i ocenić ich skuteczność.
Description
Keywords
Citation
W. Maguś, 2013, Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2010 roku [w:] M. Adamik-Szysiak, W. Maguś (red.), Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, Lublin, s. 191-222;
Belongs to collection