To nie jest książka romantyczna. Jacek Filek, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzne, Wydawnictwo Homini, Kraków 2010, s. 351.