Wyzwania dla współczesnego Kościoła w świetle encykliki "Laudato si'"papieża Franciszka

Abstract
Encyklika Laudato SI "papieża Franciszka jest cennym wkładem do współczesnej debaty teologicznej, w szczególności na temat antropologiczne i ekologiczne. Dokument z jednej strony odrzuca absolutyzację natury, z drugiej strony, na swej skrajnej instrumentalizacji. Problem ochrony środowiska jest w rzeczywistości anthropological problem, który pojawia się głównie na ludzkiej ekologii. Człowiek musi nie tylko szanować wewnętrznego zarządzania środowiskiem, ale prawo moralne pochodzi Stwórcy. Integralną rozumienie ekologii osoby ludzkiej domaga się odwołania do Boga jako Stwórcy i ostatecznego celu człowieka. Najnowsze Encyklika wyjaśnia Francis antropologiczne i ekologiczne problemy, przedstawiając nauczanie Kościoła. Przygotowana odbicie pokazuje tylko kilka wybranych zadań, które Franciszek konfrontuje współczesnego człowieka. Zagadnienia dotyczące szeroko pojętej ekologii, niską jakość życia, zapaści społecznej i globalnej niesprawiedliwości. Ostatni rozdział prezentuje metody badawczej osiągnięcia swoje wyzwania. Analiza zadań prowadzi do wniosku, że Ojciec Święty jest nie tylko widzi współczesne wyzwania Kościoła, ale próba pokazania swoich gotowych rozwiązań.
Description
Citation
Belongs to collection