Architektura a dekonstrukcja. Przypadek Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego

Abstract
Architecture and Deconstruction. Case of Peter Eisenman and Bernard Tschumi; Intensive relations between philosophical deconstruction and architecture, which were present in the late 1980s and early 1990s, belong to the past and therefore may be described from a greater than before distance. Within these relations three basic variations can be distinguished: the first one, in which philosophy of deconstruction deals with architectural terms but does not interfere with real architecture, the second one, in which a collaboration between Jacques Derrida and a group of architects interested in his concepts is commenced, and the third one, in which completed or only designed objects or new concepts of deconstruction created by architects gain their supremacy over philosophy. The following book analyses these three possible ways, first of all with the reference to Peter Eisenman and Bernard Tschumi.
Description
Intensywne relacje między filozoficzną dekonstrukcją a architekturą, jakie miały miejsce pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych, należą już do przeszłości i mogą być opisane z większym niż wcześniej dystansem. W obrębie tych relacji wyróżnić można trzy podstawowe odmiany: pierwszą, w której filozofia dekonstruktrukcji zajmuje się pojęciami architektonicznymi, lecz nie wchodzi w żadne związki z rzeczywistą architekturą, drugą, w której dochodzi do współpracy Jacques’a Derridy z grupą zainteresowanych jego koncepcjami architektów i trzecią, w której dominację nad filozofią zyskują zrealizowane lub tylko zaprojektowane obiekty bądź stworzone przez architektów nowe koncepty dekonstrukcji. W książce poddano analizie owe trzy możliwości, przede wszystkim w odniesieniu do działalności Petera Eisenmana i Bernarda Tschumiego.
Keywords
Citation
Belongs to collection