Turystyka muzealna na przykładzie wybranych muzeów pożarnictwa w Polsce

Abstract
Wśród najnowszych trendów w turystyce światowej zauważalny jest wzrost zainteresowania turystyką kulturową, w tym również jednym z jej rodzajów – turystyką muzealną. Najbardziej znane muzea na świecie zwiedza w ciągu roku po kilka milionów turystów. W Polsce turystyka muzealna również cieszy się dużą popularnością. W większości polskich placówek muzealnych podejmowane są działania promocyjne, których celem jest przyciągnięcie większej liczby zwiedzających. Niniejszy artykuł ma na celu zakreślenie tematu w zakresie turystyki muzealnej na przykładzie muzeów pożarnictwa znajdujących się na terenie Polski. Niestety wbrew oczekiwaniom autorów dokładna analiza ruchu turystycznego do obiektów muzealnych przedstawionych w opracowaniu jest niestety niemożliwa, gdyż – za wyjątkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku – w placówkach tych nie prowadzi się rejestracji grup turystycznych oraz dokładnych statystyk zwiedzających. W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 10 muzeów pożarnictwa oraz ponad 20 izb pamiątek i tradycji pożarnictwa. Niemal wszystkie z nich powstały dzięki inicjatywie lokalnych działaczy, strażaków i komendantów Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość analizowanych w opracowaniu placówek muzealnych jest prowadzona społecznie. W muzeach pożarnictwa zgromadzony jest przede wszystkim sprzęt gaśniczy i ratowniczy, wyposażenie bojowe strażaka, sikawki i samochody strażackie, dyplomy, zdjęcia, odznaki, medale i sztandary OSP. Prezentowane kolekcje zbiorów muzealnych obrazują przede wszystkim historię i kulturę polskiego pożarnictwa, przedstawiając rozwój techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna. Ruch turystyczny w analizowanych muzeach jest niewielki i wy-nosi w większości ośrodków (za wyjątkiem muzeum w Mysłowicach i Niepokalanowie) kilka tysięcy zwiedzających rocznie. Najwięcej turystów – głównie dzieci i młodzieży – rejestruje się w placówkach muzealnych od maja do września. Zasięg przestrzenny oddziaływania analizowanych ośrodków obejmuje (za wyjątkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie) najbliższy region, a większość grup przybywa do nich z odległości do 50 km od danej placówki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection