Cykl gospodarczy a ceny akcji. Czy koniunktura giełdowa uzależniona jest od stanu gospodarki?

Abstract
Giełdy papierów wartościowych bardzo często kojarzą się z pieniędzmi i łatwym zarobkiem. W rzeczywistości jednak inwestowanie na giełdzie jest bardzo trudnym zajęciem, wymagającym jednoczesnej analizy bardzo wielu różnych czynników. Niniejsza praca stanowi punkt wyjścia dla osób, które chcą poznać mechanizmy gospodarcze, które mogą wpływać na ceny akcji. Zawarta w niej charakterystyka relacji pomiędzy sytuacją gospodarczą a koniunkturą na polskim rynku papierów wartościowych z pewnością przyczyni się do lepszego poznania zależności między tymi zmiennymi. Sytuacja na warszawskiej giełdzie reprezentowana była przez cztery podstawowe indeksy giełdowe, które były rozpatrywane pod kątem takich zmiennych jak realne tempo zmian PKB, konsumpcji i inwestycji, poziom inflacji, stóp procentowych i tempo zmian podaży pieniądza. Celem niniejszej pozycji jest odpowiedź na pytanie: Wjaki sposób przenoszone są impulsy gospodarcze na Polski rynek akcji? Czy na podstawie rynku akcji można przewidywać przyszły poziom aktywności gospodarczej? Jak zachowują się ceny akcji spółek małych i dużych podczas zmian koniunktury gospodarczej?
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection