Dopasowany czy niedopasowany? Jak wybór beneficjenta oddziałuje na efekty kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

Abstract
Menedżerowie planujący kampanie marketingu społecznie zaangażowanego stają przed wyborem partnera społecznego. Wybór taki jest szeroki, bowiem organizacje nienastawione na zysk chętnie przystają na współpracę. Powstaje więc pytanie, której jednostce należy udzielić wsparcia? Dotychczas przeprowadzone badania sugerują, że istotnym czynnikiem może być tutaj stopień dopasowania beneficjenta kampanii do firmy. Jednak wyniki wspomnianych badań są rozbieżne. Wykorzystując technikę meta-analizy w pracy podjęto próbę ustalenia aktualnego stanu badań w tym zakresie. Uzyskane wyniki pokazują, że znaczenie dopasowania jest większe, wtedy gdy firma udzielając pomocy angażuje się w aktywną współpracę niż w sytuacji, gdy przekazywana jest tylko darowizna.
Description
Keywords
Citation
Zasuwa, G., Dopasowany czy niedopasowany? Jak wybór beneficjenta oddziałuje na efekty kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, Marketing i Rynek, nr 8, 2015, 879-887
Belongs to collection