Ocena wykorzystania wybranych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce

Abstract
Celem opracowania jest diagnoza wykorzystania wybranych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach sektora TSL (transportu – spedycji – logistyki) w Polsce. Realizacja celu wymagała na wstępie przedstawienia charakterystyki krajowego rynku usług TSL i następnie omówienia istoty oraz roli technologii informacyjnych we współczesnych organizacjach. W tak zakreślonej przestrzeni szczegółowo przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące zastosowania w tym sektorze technologii informacyjnych na tle całej gospodarki.
Description
Keywords
Citation
Baj-Rogowska A., Ocena wykorzystania wybranych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce, (w:) Czasopismo Logistyka 6/2014, ILiM, Poznań 2014.
Belongs to collection