Społeczeństwo obywatelskie - wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa państw europejskich

Abstract
W opracowaniu podjęto próbę wskazania relacji pomiędzy kształtującym się społeczeństwem obywatelskim a poziomem bezpieczeństwa wewnętrznego zewnętrznego państwa. Kolejno przedstawiono problemy teorii społeczeństwa obywatelskiego oraz próby jego zdefiniowania w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Wskazano na rolę zmian społecznych w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. I rolę tego społeczeństwa w zastępowaniu lub realizacji funkcji i instytucji państwowych. Kolejna część tekstu poświęcona została krytyce „końca historii” z punktu widzenia teorii historycznych w aspekcie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem relacji pomiędzy tym społeczeństwem a wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczeństwem państwa.
Description
Keywords
Citation
Wendt J. A., Wiskulski T., Społeczeństwo obywatelskie - wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa państw europejskich, [w:] T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015, s. 37-45.
Wendt, Jan, Wiskulski, Tomasz. (2015). Społeczeństwo obywatelskie -wzmocnienie czy osłabienie bezpieczeństwa państw europejskich. W: Tadeusz Zbigniew Leszczyński (Red.). Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne (pp.37-45). Kraków: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Belongs to collection